TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHỔ THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHỔ THẠNH
Thạch By 1 - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553980398 - Email: c1phothanh2.quangngai@moet.edu.vn
04:37 EDT Thứ ba, 19/03/2019
RSS

Thời khóa biểu

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Trang nhất » Tin tức » Tin tức - sự kiện » Tin giáo dục

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ năm - 20/08/2015 05:50
     PHÒNG GD&ĐT ĐỨC PHỔ DANH SÁCH HỌC SINH "HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC
TRƯỜNG TH SỐ 2 PHỔ THẠNH
 
NĂM HỌC 2014 - 2015
                               
ST HỌ VÀ TÊN
HỌC SINH
GIỚI TÍNH NGÀY
 SINH
NƠI SINH CHỔ Ở
 HIỆN NAY
 (THÔN)
HỌ TÊN CHA (MẸ)
GD
XẾP LOẠI CUỐI NĂM KẾT
QUẢ HTCT
BTH
LỚP
T.
Việt
Toán K/
học
S-Đ Năng
lực
Phẩm
chất
1 Đinh Ngọc Cả Nam 12/10/2001 Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn Thạch By 1 Phạm Thị Thu HT 5 6 6 6 Đạt Đạt HTC
TBTH
5A1
2 Trương Thị Mỹ Chi Nữ 14/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định La Vân Trương Thị Lành HT 6 8 9 9 Đạt Đạt HTC
BTH
5A1
3 Trần Văn Cường Nam 19/04/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Văn Thiên HT 9 8 10 10 Đạt Đạt HTCTBTH 5A1
4 Dương Mỹ Duyên Nữ 15/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Dương Văn Minh HT 10 9 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
5 Trần Thị Duyên Nữ 22/07/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Được Minh HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
6 Lê Quốc Đại Nam 04/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Văn Thuận HT 9 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
7 Nguyễn Văn Huy Nam 09/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Tấn Hưng HT 5 8 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
8 Võ Lê Nam Nam 01/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Văn Bé HT 6 6 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
9 Võ Thị Thanh Ngân Nữ 20/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Võ Trúc Phương HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
10 Lê Thanh Nghĩa Nam 14/06/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Lê Cu HT 8 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
11 Nguyễn Hải Hồng Phương Nữ 02/10/2004 Bệnh viện huyện Điện Bàn - Quảng Nam Thạch By 1 Nguyễn Thị Hồng HT 8 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
12 Trần Ngọc Sang Nữ 25/09/2004 Trung tâm Y tế Hoài Nhơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Văn Canh HT 8 6 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
13 Lê Tấn Tài Nam 09/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Mai Thị Phấn HT 7 8 9 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
14 Huỳnh Thị Tâm Nữ 26/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Huỳnh Nam HT 8 7 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
15 Nhữ Minh Tâm Nữ 07/12/2004 Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa Thạch By 2 Nhữ Thị Sinh HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
16 Lê Thị Thanh Nữ 12/07/2002 Khánh Hòa - Châu Phú - An Giang Thạch By 1 Lê Thị Hừng HT 6 6 7 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
17 Hoàng Thị Thu Thảo Nữ 09/02/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Hoàng Lạc HT 7 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
18 Phùng Thị Thu Thảo Nữ 23/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phùng Văn Bé HT 9 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
19 Đặng Huỳnh Thiên Thương Nữ 20/02/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Đặng Văn Thơm HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
20 Lê Thị Tới Nữ 03/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Đổi HT 10 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
21 Nguyễn Lê Ngọc Trang Nữ 23/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Thành Tâm HT 8 7 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
22 Dương Thị Bích Trâm Nữ 12/12/2004 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thạch By 1 Dương Văn Khoa HT 9 7 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
23 Nguyễn Ngọc Triệt Nam 06/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Thị Nhung HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
24 Lê Nguyễn Thảo Tuyên Nữ 01/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Văn Hưng HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
25 Võ Cữu Văn Nam 07/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Cữu Long HT 8 8 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
26 Lê Hà Vy Nữ 23/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Lê Trung Quân HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
27 Phạm Lê Vy Nữ 13/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Đình Quý HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
28 Trần Thị Yến Vy Nữ 15/11/2003 Bệnh viện Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Thị Yên HT 8 7 10 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
29 Đặng Phạm Phương Yến Nữ 24/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Đặng Khởi HT 9 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
30 Nguyễn Trần Trà Chi Nữ 07/06/2004 Trung tâm Y tế Hoài Nhơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Bá Đến HT 8 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
31 Nguyễn Văn Danh Nam 26/04/2004 Bệnh viện Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Nguyễn Bi HT 8 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
32 Huỳnh Thị Bích Diệu Nữ 27/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Huỳnh Văn Huân HT 10 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
33 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Nữ 02/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Ng. Xuân Vũ Hoàng Phú HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
34 Nguyễn Thái Dự Nam 11/12/2004 Diên Trường - Phổ Khánh - Đức Phổ - Q.Ngãi La Vân Nguyễn Công Danh HT 9 9 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
35 Lê Tấn Đua Nam 12/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Thi HT 7 6 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
36 Võ Tấn Hải Nam 05/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Tấn Cửu HT 8 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
37 Dương Thị Ánh Hồng Nữ 23/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Dương Văn Chúng HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
38 Phan Văn Khải Nam 29/03/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Phan Văn Diệu HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
39 Phạm Đăng Khoa Nam 04/01/2003 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Quang HT 7 7 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
40 Nguyễn Thị Hồng Mến Nữ 20/09/2003 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Thị Gái HT 8 6 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
41 Nguyễn Trọng Nhất Nam 29/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Trọng Nhân HT 8 9 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
42 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 09/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Thanh Bình HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
43 Phạm Minh Phát Nam 11/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Phạm Văn Sơn HT 6 6 8 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
44 Lê Trọng Phước Nam 02/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Trọng Tín HT 7 7 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
45 Trần Thị Ánh Quy Nữ 24/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Văn Khoa HT 9 5 8 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
46 Trần Hữu Tài Nam 15/10/2004 Trung tâm Y tế thị trấn Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Trần Được HT 7 7 7 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
47 Trần Công Tấn Nam 27/08/2003 Thạch By 1 - Phổ Thạnh - Đức Phổ - Q.Ngãi Thạch By 1 Trần Được HT 6 6 7 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
48 Nguyễn Thị Thảo Nữ 30/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Hít HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
49 Lê Tấn Tịnh Nam 30/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Tài HT 7 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
50 Nguyễn Bá Toàn Nam 04/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Bá Vi HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
51 Phạm Quốc Toàn Nam 09/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Phần HT 9 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
52 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 30/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Xuân Chưởng HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
53 Nguyễn Thu Trang Nữ 28/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Cu HT 5 5 7 6 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
54 Hà Nhật Triều Nam 24/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Hà Thành HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
55 Lê Ngọc Trường Nam 03/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Ngọc Xuân HT 8 8 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
56 Bùi Nguyễn Vạn Tùng Nam 19/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ La Vân Nguyễn Thị Phan Hiền HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
57 Trần Thị Mỹ Viên Nữ 18/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Văn Vinh HT 8 7 9 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
58 Huỳnh Thị Yên Nữ 09/08/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Huỳnh Công Văn HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
59 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 11/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Đông HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
60 Phạm Thị  Bích Duyên Nữ 22/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Văn Ca HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
61 Ngô Thị Thành Đạt Nữ 17/01/2004 Trung tâm Y tế Tam Quan - Hoài Nhơn - B. Định Tân Diêm Ngô Văn Nhựt HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
62 Trần Minh Đức Nam 05/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Trần Tuấn HT 7 6 10 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
63 Phạm Thị Thu Hà Nữ 28/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Phạm Thư HT 9 10 8 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
64 Võ Minh Hiếu Nam 24/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Võ Mạnh HT 8 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
65 Phạm Thị Tuyết Hoa Nữ 02/11/2003 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Trung Nghĩa HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
66 Huỳnh Ngọc Huy Nam 08/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Huỳnh Bất HT 8 8 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
67 Đặng Thị Kiều Nữ 15/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Đặng Đình Chương HT 9 9 7 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
68 Nguyễn Thị Thúy Lài Nữ 03/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Thanh Việt HT 10 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
69 Võ Thị Kiều Linh Nữ 11/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Hữu HT 9 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
70 Lê Nguyễn Trà My Nữ 04/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Văn Thập HT 8 9 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
71 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 22/07/2004 Trạm Y tế Phường Lê Lợi - TP Qui Nhơn Thạch By 1 Huỳnh Khởi HT 8 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
72 Nguyễn Khải Nguyên Nam 07/08/2004 Bệnh viện Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Nguyễn Tuấn HT 9 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
73 Nguyễn Minh Nhân Nam 23/11/2002 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Ngọc Cúc HT 8 5 9 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
74 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 03/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Quốc Khanh HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
75 Lê Quang Sơn Nam 12/07/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Lê Tấn Sang HT 8 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
76 Thái Lý Thắng Nam 25/08/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Thái Thuần Nguyên HT 9 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
77 Đặng Xuân Thịnh Nam 03/05/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Đặng Văn Danh HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
78 Trần Thị Kiều Thơm Nữ 08/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Văn Khánh HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
79 Nguyễn Quốc Thuận Nam 27/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Định HT 10 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
80 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 26/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Văn Chấp HT 10 10 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
81 Nguyễn Tấn Trung Nam 22/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Tấn Mãi HT 8 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
82 Trần Minh Tuấn Nam 26/11/2000 Xuân Trường - Xuân Lộc - Đồng Nai Thạch By 1 Trần Văn Công HT 9 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
83 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 29/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Mỹ HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
84 Võ Thị Bé Nữ 03/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thi HT 7 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
85 Tô Thanh Cường Nam 06/02/2003 Thạnh Đức 2 - Phổ Thạnh - Đức Phổ - Q.Ngãi Thạnh Đức 2 Tô Hùng HT 6 5 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
86 Võ Thị Kỳ Duyên Nữ 12/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Văn Lặt HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
87 Trần Thị Mỹ Đây Nữ 31/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Quang Duy HT 10 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
88 Võ Văn Hiếu Nam 07/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thành Trung HT 6 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
89 Phan Minh Hiếu Nam 08/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Văn Hạnh HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
90 Phan Văn Hoàng Nam 04/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Cu HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
91 Lê Quang Huy Nam 24/02/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Lê Văn Tín HT 9 9 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
92 Trần Quốc Khánh Nam 28/10/2004 Phòng khám ĐK Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đ.Phổ Thạnh Đức 2 Trần Văn Tướng HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
93 Hồ Thị Mai Lên Nữ 14/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Hồ Thanh HT 9 8 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
94 Hồ Thị Kim Ly Nữ 15/09/2004 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Thị Thúy HT 8 5 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
95 Trần Thị Cẩm Ly Nữ 22/08/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Trần Văn Dục HT 8 9 7 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
96 Võ Thị Thiên Lũy Nữ 14/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thanh Cường HT 10 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
97 Nguyễn Thị Muộn Nữ 31/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Ngọc Anh HT 9 10 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
98 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 04/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Hoài Thanh HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
99 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 03/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Tấn Láng HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
100 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 05/05/2004 Trung tâm Y tế Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Ngọc An HT 7 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
101 Nguyễn Bá Phúc Nam 22/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Lắm HT 6 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
102 Nguyễn Vũ Trường Quy Nam 28/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Bưởi HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
103 Tạ Thị Thu Thảo Nữ 26/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Tạ Bi HT 10 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
104 Trần Quang Tình Nam 11/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Quang Minh HT 9 10 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
105 Nguyễn Văn Trí Nam 09/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Văn Đá HT 8 9 8 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
106 Nguyễn Thị Hồng Trúc Nữ 11/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Thuận HT 8 10 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
107 Nguyễn Văn Vững Nam 02/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Văn Vũ HT 6 10 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
108 Trần Vui Nam 02/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Yên HT 10 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
109 Trần Thị Kim Bình Nữ 02/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Quang Thạnh HT 9 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
110 Huỳnh Bổn Nam 24/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Huỳnh Đèo HT 6 5 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
111 Lục Thị Kim Chi Nữ 16/03/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Lục Nghĩa Minh HT 8 5 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
112 Võ Thị Công Nữ 06/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Lục HT 8 7 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
113 Võ Văn Dun Nam 06/02/2003 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thị Lệ HT 5 5 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
114 Nguyễn Mỹ Duy Nam 13/03/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Lành HT 8 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
115 Phan Thái Dương Nam 08/06/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Thái Hồng HT 7 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
116 Huỳnh Thị Đây Nữ 18/05/2002 Tịnh Khê - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Huỳnh Chút HT 6 5 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
117 Phan Ngọc Đoan Nam 16/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Mua HT 8 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
118 Võ Hữu Đoàn Nam 21/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Văn Diệt HT 9 8 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
119 Lê Thị Mến Nữ 15/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phạm Thị Lang HT 8 8 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
120 Lê Thị My Nữ 15/06/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Lê Nguyên Soái HT 10 8 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
121 Võ Ngô Thanh Ngân Nữ 30/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Tấn Ngọc HT 9 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
122 Huỳnh Thị Ngọc Như Nữ 19/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Thị Ngọc Nở HT 8 7 7 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
123 Nguyễn Huỳnh Phước Nam 06/05/2004 Bệnh viện Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Vũ Bằng Phong HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
124 Phan Sơn Nam 31/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Nhi HT 7 5 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
125 Phạm Hữu Tài Nam 16/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phạm Hữu Hải HT 5 5 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
126 Nguyễn Tấn Nam 21/07/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Trò HT 9 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
127 Nguyễn Hữu Thắng Nam 05/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Thanh Mai HT 7 8 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
128 Phan Thường Nam 24/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Văn Chít HT 7 5 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
129 Nguyễn Anh Toàn Nam 11/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Thuận HT 9 8 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
130 Phạm Duy Tú Nam 06/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phạm Văn Chánh HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
131 Nguyễn Đức Tùng Nam 20/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Công Dụ HT 7 8 9 10 Đạt Đạt HTCTBTH 5B2
132 Võ Thị Kim Yến Nữ 17/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Ngọc Anh HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCTBTH 5B2
  Danh sách này gồm có: 132 em HTCTBTH (Nữ: 66;   Nam: 66) 
  Trong đó:                            
  Độ tuổi sinh năm: 2000: 01 (Nữ: 00; Nam: 01);   2001: 01 (Nữ: 00; Nam: 01);   2002: 03 (Nữ:02; Nam:01);  
 
   2003: 07 (Nữ:03; Nam:04);   2004: 120 (Nữ: 61; Nam: 59)
 
Phổ Thạnh, ngày 27 tháng 5 năm 2015  
  Người lập bảng       Hiệu Trưởng  
  Phan Văn Soái       Nguyễn Bình  
                               
 

Tác giả bài viết: PVS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Lời hay ý đẹp

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.

Giới thiệu Website

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 91

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 102286

Hỗ trợ khách hàng