TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHỔ THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHỔ THẠNH
Thạch By 1 - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553980398 - Email: c1phothanh2.quangngai@moet.edu.vn
20:14 +07 Thứ hai, 17/06/2019
RSS

Thời khóa biểu

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Trang nhất » Tin tức » Tin tức - sự kiện » Tin giáo dục

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ năm - 20/08/2015 16:50
     PHÒNG GD&ĐT ĐỨC PHỔ DANH SÁCH HỌC SINH "HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC
TRƯỜNG TH SỐ 2 PHỔ THẠNH
 
NĂM HỌC 2014 - 2015
                               
ST HỌ VÀ TÊN
HỌC SINH
GIỚI TÍNH NGÀY
 SINH
NƠI SINH CHỔ Ở
 HIỆN NAY
 (THÔN)
HỌ TÊN CHA (MẸ)
GD
XẾP LOẠI CUỐI NĂM KẾT
QUẢ HTCT
BTH
LỚP
T.
Việt
Toán K/
học
S-Đ Năng
lực
Phẩm
chất
1 Đinh Ngọc Cả Nam 12/10/2001 Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn Thạch By 1 Phạm Thị Thu HT 5 6 6 6 Đạt Đạt HTC
TBTH
5A1
2 Trương Thị Mỹ Chi Nữ 14/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định La Vân Trương Thị Lành HT 6 8 9 9 Đạt Đạt HTC
BTH
5A1
3 Trần Văn Cường Nam 19/04/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Văn Thiên HT 9 8 10 10 Đạt Đạt HTCTBTH 5A1
4 Dương Mỹ Duyên Nữ 15/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Dương Văn Minh HT 10 9 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
5 Trần Thị Duyên Nữ 22/07/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Được Minh HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
6 Lê Quốc Đại Nam 04/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Văn Thuận HT 9 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
7 Nguyễn Văn Huy Nam 09/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Tấn Hưng HT 5 8 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
8 Võ Lê Nam Nam 01/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Văn Bé HT 6 6 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
9 Võ Thị Thanh Ngân Nữ 20/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Võ Trúc Phương HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
10 Lê Thanh Nghĩa Nam 14/06/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Lê Cu HT 8 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
11 Nguyễn Hải Hồng Phương Nữ 02/10/2004 Bệnh viện huyện Điện Bàn - Quảng Nam Thạch By 1 Nguyễn Thị Hồng HT 8 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
12 Trần Ngọc Sang Nữ 25/09/2004 Trung tâm Y tế Hoài Nhơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Văn Canh HT 8 6 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
13 Lê Tấn Tài Nam 09/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Mai Thị Phấn HT 7 8 9 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
14 Huỳnh Thị Tâm Nữ 26/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Huỳnh Nam HT 8 7 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
15 Nhữ Minh Tâm Nữ 07/12/2004 Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa Thạch By 2 Nhữ Thị Sinh HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
16 Lê Thị Thanh Nữ 12/07/2002 Khánh Hòa - Châu Phú - An Giang Thạch By 1 Lê Thị Hừng HT 6 6 7 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
17 Hoàng Thị Thu Thảo Nữ 09/02/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Hoàng Lạc HT 7 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
18 Phùng Thị Thu Thảo Nữ 23/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phùng Văn Bé HT 9 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
19 Đặng Huỳnh Thiên Thương Nữ 20/02/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Đặng Văn Thơm HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
20 Lê Thị Tới Nữ 03/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Đổi HT 10 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
21 Nguyễn Lê Ngọc Trang Nữ 23/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Thành Tâm HT 8 7 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
22 Dương Thị Bích Trâm Nữ 12/12/2004 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thạch By 1 Dương Văn Khoa HT 9 7 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
23 Nguyễn Ngọc Triệt Nam 06/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Thị Nhung HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
24 Lê Nguyễn Thảo Tuyên Nữ 01/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Văn Hưng HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
25 Võ Cữu Văn Nam 07/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Cữu Long HT 8 8 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
26 Lê Hà Vy Nữ 23/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Lê Trung Quân HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
27 Phạm Lê Vy Nữ 13/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Đình Quý HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
28 Trần Thị Yến Vy Nữ 15/11/2003 Bệnh viện Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Thị Yên HT 8 7 10 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
29 Đặng Phạm Phương Yến Nữ 24/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Đặng Khởi HT 9 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A1
30 Nguyễn Trần Trà Chi Nữ 07/06/2004 Trung tâm Y tế Hoài Nhơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Bá Đến HT 8 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
31 Nguyễn Văn Danh Nam 26/04/2004 Bệnh viện Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Nguyễn Bi HT 8 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
32 Huỳnh Thị Bích Diệu Nữ 27/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Huỳnh Văn Huân HT 10 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
33 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Nữ 02/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Ng. Xuân Vũ Hoàng Phú HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
34 Nguyễn Thái Dự Nam 11/12/2004 Diên Trường - Phổ Khánh - Đức Phổ - Q.Ngãi La Vân Nguyễn Công Danh HT 9 9 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
35 Lê Tấn Đua Nam 12/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Thi HT 7 6 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
36 Võ Tấn Hải Nam 05/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Tấn Cửu HT 8 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
37 Dương Thị Ánh Hồng Nữ 23/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Dương Văn Chúng HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
38 Phan Văn Khải Nam 29/03/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Phan Văn Diệu HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
39 Phạm Đăng Khoa Nam 04/01/2003 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Quang HT 7 7 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
40 Nguyễn Thị Hồng Mến Nữ 20/09/2003 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Thị Gái HT 8 6 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
41 Nguyễn Trọng Nhất Nam 29/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Trọng Nhân HT 8 9 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
42 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 09/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Thanh Bình HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
43 Phạm Minh Phát Nam 11/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Phạm Văn Sơn HT 6 6 8 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
44 Lê Trọng Phước Nam 02/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Trọng Tín HT 7 7 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
45 Trần Thị Ánh Quy Nữ 24/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Văn Khoa HT 9 5 8 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
46 Trần Hữu Tài Nam 15/10/2004 Trung tâm Y tế thị trấn Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Trần Được HT 7 7 7 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
47 Trần Công Tấn Nam 27/08/2003 Thạch By 1 - Phổ Thạnh - Đức Phổ - Q.Ngãi Thạch By 1 Trần Được HT 6 6 7 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
48 Nguyễn Thị Thảo Nữ 30/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Hít HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
49 Lê Tấn Tịnh Nam 30/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Tài HT 7 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
50 Nguyễn Bá Toàn Nam 04/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Bá Vi HT 8 8 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
51 Phạm Quốc Toàn Nam 09/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Phần HT 9 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
52 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 30/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Xuân Chưởng HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
53 Nguyễn Thu Trang Nữ 28/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Cu HT 5 5 7 6 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
54 Hà Nhật Triều Nam 24/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Hà Thành HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
55 Lê Ngọc Trường Nam 03/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Ngọc Xuân HT 8 8 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
56 Bùi Nguyễn Vạn Tùng Nam 19/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ La Vân Nguyễn Thị Phan Hiền HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
57 Trần Thị Mỹ Viên Nữ 18/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Văn Vinh HT 8 7 9 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
58 Huỳnh Thị Yên Nữ 09/08/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Huỳnh Công Văn HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
59 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 11/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Đông HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A2
60 Phạm Thị  Bích Duyên Nữ 22/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Văn Ca HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
61 Ngô Thị Thành Đạt Nữ 17/01/2004 Trung tâm Y tế Tam Quan - Hoài Nhơn - B. Định Tân Diêm Ngô Văn Nhựt HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
62 Trần Minh Đức Nam 05/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Trần Tuấn HT 7 6 10 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
63 Phạm Thị Thu Hà Nữ 28/09/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Phạm Thư HT 9 10 8 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
64 Võ Minh Hiếu Nam 24/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Võ Mạnh HT 8 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
65 Phạm Thị Tuyết Hoa Nữ 02/11/2003 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Trung Nghĩa HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
66 Huỳnh Ngọc Huy Nam 08/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Huỳnh Bất HT 8 8 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
67 Đặng Thị Kiều Nữ 15/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Đặng Đình Chương HT 9 9 7 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
68 Nguyễn Thị Thúy Lài Nữ 03/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Nguyễn Thanh Việt HT 10 9 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
69 Võ Thị Kiều Linh Nữ 11/01/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Võ Hữu HT 9 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
70 Lê Nguyễn Trà My Nữ 04/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Lê Văn Thập HT 8 9 10 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
71 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 22/07/2004 Trạm Y tế Phường Lê Lợi - TP Qui Nhơn Thạch By 1 Huỳnh Khởi HT 8 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
72 Nguyễn Khải Nguyên Nam 07/08/2004 Bệnh viện Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Nguyễn Tuấn HT 9 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
73 Nguyễn Minh Nhân Nam 23/11/2002 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Ngọc Cúc HT 8 5 9 7 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
74 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 03/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Quốc Khanh HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
75 Lê Quang Sơn Nam 12/07/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Lê Tấn Sang HT 8 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
76 Thái Lý Thắng Nam 25/08/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Thái Thuần Nguyên HT 9 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
77 Đặng Xuân Thịnh Nam 03/05/2004 Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạch By 1 Đặng Văn Danh HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
78 Trần Thị Kiều Thơm Nữ 08/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạch By 1 Trần Văn Khánh HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
79 Nguyễn Quốc Thuận Nam 27/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Định HT 10 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
80 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 26/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Phạm Văn Chấp HT 10 10 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
81 Nguyễn Tấn Trung Nam 22/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Tấn Mãi HT 8 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
82 Trần Minh Tuấn Nam 26/11/2000 Xuân Trường - Xuân Lộc - Đồng Nai Thạch By 1 Trần Văn Công HT 9 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
83 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 29/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạch By 1 Nguyễn Mỹ HT 9 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5A3
84 Võ Thị Bé Nữ 03/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thi HT 7 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
85 Tô Thanh Cường Nam 06/02/2003 Thạnh Đức 2 - Phổ Thạnh - Đức Phổ - Q.Ngãi Thạnh Đức 2 Tô Hùng HT 6 5 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
86 Võ Thị Kỳ Duyên Nữ 12/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Văn Lặt HT 9 9 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
87 Trần Thị Mỹ Đây Nữ 31/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Quang Duy HT 10 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
88 Võ Văn Hiếu Nam 07/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thành Trung HT 6 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
89 Phan Minh Hiếu Nam 08/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Văn Hạnh HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
90 Phan Văn Hoàng Nam 04/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Cu HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
91 Lê Quang Huy Nam 24/02/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Lê Văn Tín HT 9 9 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
92 Trần Quốc Khánh Nam 28/10/2004 Phòng khám ĐK Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đ.Phổ Thạnh Đức 2 Trần Văn Tướng HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
93 Hồ Thị Mai Lên Nữ 14/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Hồ Thanh HT 9 8 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
94 Hồ Thị Kim Ly Nữ 15/09/2004 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Thị Thúy HT 8 5 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
95 Trần Thị Cẩm Ly Nữ 22/08/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Trần Văn Dục HT 8 9 7 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
96 Võ Thị Thiên Lũy Nữ 14/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thanh Cường HT 10 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
97 Nguyễn Thị Muộn Nữ 31/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Ngọc Anh HT 9 10 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
98 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 04/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Hoài Thanh HT 9 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
99 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 03/11/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Tấn Láng HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
100 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 05/05/2004 Trung tâm Y tế Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Ngọc An HT 7 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
101 Nguyễn Bá Phúc Nam 22/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Lắm HT 6 9 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
102 Nguyễn Vũ Trường Quy Nam 28/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Bưởi HT 8 9 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
103 Tạ Thị Thu Thảo Nữ 26/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Tạ Bi HT 10 10 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
104 Trần Quang Tình Nam 11/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Quang Minh HT 9 10 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
105 Nguyễn Văn Trí Nam 09/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Văn Đá HT 8 9 8 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
106 Nguyễn Thị Hồng Trúc Nữ 11/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Thuận HT 8 10 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
107 Nguyễn Văn Vững Nam 02/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Văn Vũ HT 6 10 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
108 Trần Vui Nam 02/12/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Yên HT 10 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B1
109 Trần Thị Kim Bình Nữ 02/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Quang Thạnh HT 9 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
110 Huỳnh Bổn Nam 24/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Huỳnh Đèo HT 6 5 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
111 Lục Thị Kim Chi Nữ 16/03/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Lục Nghĩa Minh HT 8 5 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
112 Võ Thị Công Nữ 06/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Lục HT 8 7 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
113 Võ Văn Dun Nam 06/02/2003 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Thị Lệ HT 5 5 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
114 Nguyễn Mỹ Duy Nam 13/03/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Lành HT 8 10 10 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
115 Phan Thái Dương Nam 08/06/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Thái Hồng HT 7 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
116 Huỳnh Thị Đây Nữ 18/05/2002 Tịnh Khê - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Huỳnh Chút HT 6 5 8 8 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
117 Phan Ngọc Đoan Nam 16/07/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Mua HT 8 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
118 Võ Hữu Đoàn Nam 21/04/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Văn Diệt HT 9 8 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
119 Lê Thị Mến Nữ 15/09/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phạm Thị Lang HT 8 8 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
120 Lê Thị My Nữ 15/06/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Lê Nguyên Soái HT 10 8 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
121 Võ Ngô Thanh Ngân Nữ 30/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Tấn Ngọc HT 9 10 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
122 Huỳnh Thị Ngọc Như Nữ 19/11/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Trần Thị Ngọc Nở HT 8 7 7 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
123 Nguyễn Huỳnh Phước Nam 06/05/2004 Bệnh viện Đức Phổ - Quảng Ngãi Thạnh Đức 2 Nguyễn Vũ Bằng Phong HT 7 8 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
124 Phan Sơn Nam 31/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Nhi HT 7 5 9 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
125 Phạm Hữu Tài Nam 16/02/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phạm Hữu Hải HT 5 5 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
126 Nguyễn Tấn Nam 21/07/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Trò HT 9 10 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
127 Nguyễn Hữu Thắng Nam 05/12/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Thanh Mai HT 7 8 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
128 Phan Thường Nam 24/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phan Văn Chít HT 7 5 8 9 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
129 Nguyễn Anh Toàn Nam 11/10/2004 Bệnh viện Bồng Sơn - Bình Định Thạnh Đức 2 Nguyễn Thuận HT 9 8 10 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
130 Phạm Duy Tú Nam 06/08/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Phạm Văn Chánh HT 9 9 9 10 Đạt Đạt HTCT
BTH
5B2
131 Nguyễn Đức Tùng Nam 20/10/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Nguyễn Công Dụ HT 7 8 9 10 Đạt Đạt HTCTBTH 5B2
132 Võ Thị Kim Yến Nữ 17/05/2004 Phòng khám Sa Huỳnh - Phổ Thạnh - Đức Phổ Thạnh Đức 2 Võ Ngọc Anh HT 10 10 10 10 Đạt Đạt HTCTBTH 5B2
  Danh sách này gồm có: 132 em HTCTBTH (Nữ: 66;   Nam: 66) 
  Trong đó:                            
  Độ tuổi sinh năm: 2000: 01 (Nữ: 00; Nam: 01);   2001: 01 (Nữ: 00; Nam: 01);   2002: 03 (Nữ:02; Nam:01);  
 
   2003: 07 (Nữ:03; Nam:04);   2004: 120 (Nữ: 61; Nam: 59)
 
Phổ Thạnh, ngày 27 tháng 5 năm 2015  
  Người lập bảng       Hiệu Trưởng  
  Phan Văn Soái       Nguyễn Bình  
                               
 

Tác giả bài viết: PVS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục